top of page

HVA ER FYSIOTERAPI?

Mange lurer gjerne på hva en fysioterapeut egentlig gjør, og når man bør velge å gå til en fysioterapeut. Om du er usikker vil jeg uansett råde deg til å ta kontakt, så finner vi sammen ut av hva som er best for deg. Under får du NFF (Norsk Fysioterapeutforbund) sin uttalelse om fysioterapi:

"Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse."

Her kan du lese mer om hva og hvordan jeg behandler.

bottom of page