top of page

HVA KAN JEG HJELPE DEG MED?

UNDERSØKELSE OG BEHANDLING

Første besøk starter alltid med en undersøkelse. Her kartlegges det aktuelle problem og sykehistorie, og relevante tester/undersøkelser gjøres. Dette ses i sammenheng med din livssituasjon (jobb, fysisk aktivitet osv.). Hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer spiller inn på helse er et viktig grunnlag i behandlingen. Som regel brukes flere ulike tilnærminger i en behandlingssituasjon, og behandlingen skal være tilpasset deg.

BEHANDLINGSFORMER

Behandlingen kan være både forebyggende, behandlende og rehabiliterende, og innebærer tiltak som:
- Bløtvevsbehandling (triggerpunktbehandling/nåler/massasje/tøyninger)
- Leddmobilisering
- Kinesiotaping
- Øvelser og treningsveiledning

 (forebyggende/korrigerende/rehabiliterende) - kan for eksempel være opptrening før/etter operasjon eller ved skade
- Annen veiledning, som f.eks. ergonomiske tiltak

HVA BEHANDLES

Skader/plager i muskel-skjelettsystemet, både akutte og langvarige, f.eks. idrettsskader eller belastningslidelser. Jeg behandler:
- Nakke, skulder, arm/hånd
- Rygg
- Hofte/lyske
- Kne
- Fot/ankel
- Hodepine/migrene, svimmelhet
- Kjeve

bottom of page